Majelis Jumat: Rahmat Allah Begitu Luas

Majelis Jumat: Rahmat Allah Begitu Luas

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, kepada para tabi’in selaku penerus perjuangan para sahabat Rasulullah, kepada para tabi’uttabi’in selaku penerus...
Islam sebagai Agama Pembawa Pesan Damai

Islam sebagai Agama Pembawa Pesan Damai

Islam sebagai agama yang komprehensif, secara menyeluruh dapat memandu segala lini dan bentuk kehidupan. Melalui kitab suci Al-Qur’an, Islam menjadi agama yang memandu umat dan pengikutnya secara aktual dalam mengadaptasi pada segala masa dan zaman....
Bebas Pustaka Semester Genap 2019

Bebas Pustaka Semester Genap 2019

Jadwal wisuda periode semeter genap 2019 telah dibuka. Bagi para mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah sidang tugas akhir, skripsi, thesis, dan disertasi dipersilahkan mempersiapkan diri memenuhi salah satu syarat kelulusan, yaitu...
WhatsApp us