Majelis Jumat: Rahmat Allah Begitu Luas

Majelis Jumat: Rahmat Allah Begitu Luas

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, kepada para tabi’in selaku penerus perjuangan para sahabat Rasulullah, kepada para tabi’uttabi’in selaku penerus...
WhatsApp us